Lebensfluss.

2013,
ca. 70 x 235 cm,
Schafwolle, diverse textile Materialien, handgefilzt, bestickt